Ocenění pro překladatele české literatury

Překladatelskou cenu Nizozemského literárního fondu získal překladatel z češtiny Edgar de Bruin.

Ocenění, Zprávy

Nederlands-Letterenfonds-logo-RGB

Překladatelská cena Letterenfonds Vertaalprijs je udělována překladatelům, kteří se vyznačují vysokou kvalitou své práce, ale působí také jako vyslanci určité jazykové oblasti či žánru. Literární fond NLF cenu uděluje každý rok literárnímu překladateli do nizozemštiny a jednou za dva roky literárnímu překladateli z nizozemštiny. V roce 2007 tuto cenu získala za své celoživotní dílo významná česká nederlandistka Olga Krijtová.

Nizozemský literární fond stimuluje prostřednictvím stipendií a dotací určených pro spisovatele, překladatele, nakladatele a festivaly kvalitu a různorodost v literatuře a přispívá k šíření a propagaci nizozemsky a frísky psané literatury doma i v cizině.

Letošní vítěz Edgar de Bruin přeložil a uvedl do nizozemské jazykové oblasti Zuzanu Brabcovou, Michala Viewegha, Terezu Boučkovou, Danielu Hodrovou, Jáchyma Topola, Patrika OuředníkaMiloše Urbana, Emila Hakla či Tomáše Zmeškala, z mladších pak Markétu Pilátovou, Petru Hůlovou a další. V letech 2006–2013 řídil edici krátkých českých próz Moldaviet nakladatelství Voetnoot, která obsahuje čtyřiadvacet dílů a nabízí průřez českou literaturou od K. H. Máchy po Marka Šindelku.

Více o fondu zde: www.letterenfonds.nl

CzechLit