Podpora autorské mobility – výsledky

Výsledky žádostí o podporu autorských výjezdů na období 15. 05. – 15. 10. 2020.

CLC-MZK logo

Ke dni 31. 3. 2020 přijalo České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, v programu podpory autorské mobility (na období 15. 05. – 15. 10. 2020) celkem 15 žádostí (14 žádostí od organizací a 1 žádost od autorky) v celkové výši 439 000 Kč. Komise mobility (ve složení: Mgr. Zuzana Jürgens, Ph.D. – předsedkyně; Dipl.-Ing. Martin Krafl; PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.; Mgr. Viktor Debnár; Mgr. Iveta Gonzálezová; Mgr. Radim Kopáč; Mgr. Lucie Zakopalová) rozhodla na základě hlasování per rollam udělit podporu celkem 14 projektům ve výši 345 750 Kč. Seznam aktuálně podpořených projektů je ke stažení zde.

CzechLit