V Hostu vycházejí Nejlepší české básně 2015

Letošními editory jsou Petr Borkovec a Tomáš Gabriel.

Zprávy

1140

S nápadem vydávat ročenky „nejlepších básní“ přišel v roce 1988 americký básník a kritik David Lehman. Edice The Best American Poetry záhy zaznamenala velký úspěch a podobné ročenky dnes vycházejí v řadě zemí světa. Projekt zahájený Hostem v roce 2009 sklízí i v českém prostředí příznivou odezvu u kritiky a čtenářů. Výběr „nejlepších“ básní nemá sugerovat iluzi objektivity, ale naopak subjektivních pohledů editorů na poezii daného roku i na poezii jako takovou. Svazek představuje výběr z básní, jež byly v daném období uveřejněny jako básnické novinky česky píšících autorů; pozornost je věnovaná publikování knižnímu, časopiseckému, ale i na internetu. Po editorských dvojicích Karel Šiktanc a Karel Piorecký (2009), Miloslav Topinka a Jakub Řehák (2010), Petr Král a Jan Štolba (2011), editorce Simoně Martínkové Rackové (Sto nejlepších českých básní, 2012), Ivanu Wernischovi a Wandě Heinrichové (2013) a Petru Hruškovi a Olze Stehlíkové (2014) se role arbitra spolu s Tomášem Gabrielem v roli editora zhostil básník, překladatel a editor Petr Borkovec.

„Těžko říci, které přístupy k psaní odpovídají naší době lépe: zda ty, které její atributy přijímají za své, a snaží se ji tak kritizovat zevnitř, nebo které se jí příčí a pokoušejí se o soustředěnou básnickou výpověď. Možná má smysl spíše být pozorný k místním deviacím, k charakteristickým výchylkám. Jednou z nich může být to, co jsem provizorně nazval vědomým psaním, které prolamuje automatizaci navyklého stylu a nahrazuje ji stylizací dynamickou a vědomou.“ – Z doslovu Tomáše Gabriela

CzechLit