Václav Vokolek

Václav Vokolek

Spisovatel a publicista, výtvarník, pedagog, nakladatel. Narodil se 1. 1. 1947 v Děčíně.


Název Nakladatelství Rok Vybrané vydané překlady Ocenění
Krajiny zjevení Argo 2021
Jaro Euromedia Group 2020
Ariadnina nit Vespero 2019
Léto Euromedia Group 2019
Měsíční pohádky Vážka 2019
Podzim Euromedia Group 2019
Zima Euromedia Group 2019
Dominový efekt Argo 2018
Očarovaný les Milan Hodek - Paper Jam 2018
Skryté Čechy Mladá fronta 2017
Knížka na prázdniny Garamond 2015
Mezi nebem a zemí Arbor vitae 2015
Svět kamenů Malvern 2013
Český rok Plus 2011
Neznámé Čechy 3.díl Mladá fronta 2011
Mytologie zahrádkářské kolonie Malvern 2010
Očarované kameny Omen 2009
Zástavy srdce Mladá fronta 2009
Neznámé Čechy. Posvátná místa středních Čech Mladá fronta 2009
Český Krumlov - Město mystické růže Eminent 2008
Obrazy ze Staré Říše Mladá fronta 2008
Obrysy a obzory Městská knihovna Děčín a Omen 2007
Svět posvátných kamenů 2 Eminent 2006
Exily a úkryty v české krajině Garamond 2006
Svět posvátných kamenů Eminent 2005
Esoterické Čechy, Morava a Slezsko I–IX (s J. Kuchařem) Eminent 2004
Krajinomalby Nomen omen 2004
Příliš pozdní léto Periplum 2003
Tajemství geopatogenních zón (s E. Andresem) Eminent 2002
Nejsme jako my (s J. Strašnovem) Votobia 2001
Hercynský les Periplum 2000
Krajiny vzpomínek Triáda 2000
Tajemství zdraví a naděje (s M. Pekárkem) Eminent 2000
Okolím Bábelu Votobia 2000
Cesta do pekel Triáda 1999
Pohled z druhé strany (s M. Pekárkem) Pragma 1998
Tanec bludných kořenů Host 1998
Pán z Halabákova Vera 1997
Pátým pádem Triáda 1996
Zříceninový mramor Torst 1996
Triptych Petrov a Host 1995
Ten který Turské pole 1993
Lov žen a jiné odložené slavnosti GMA 91 1993
Nápisy vlastním nákladem 1992
Vrah v šarlatu Dialog 1969
Zástavy srdce
Zástavy srdce
Český Krumlov - Město mystické růže
Český Krumlov - Město mystické růže
Obrysy a obzory
Obrysy a obzory
Svět posvátných kamenů 2
Svět posvátných kamenů 2
Exily a úkryty v české krajině
Exily a úkryty v české krajině
Svět posvátných kamenů
Svět posvátných kamenů
Esoterické Čechy, Morava a Slezsko I–IX (s J. Kuchařem)
Esoterické Čechy, Morava a Slezsko I–IX (s J. Kuchařem)
Krajinomalby
Krajinomalby
Příliš pozdní léto
Příliš pozdní léto
Tajemství geopatogenních zón (s E. Andresem)
Tajemství geopatogenních zón (s E. Andresem)
Nejsme jako my (s J. Strašnovem)
Nejsme jako my (s J. Strašnovem)
Hercynský les
Hercynský les
Krajiny vzpomínek
Krajiny vzpomínek
Tajemství zdraví a naděje (s M. Pekárkem)
Tajemství zdraví a naděje (s M. Pekárkem)
Okolím Bábelu
Okolím Bábelu
Cesta do pekel
Cesta do pekel
Pohled z druhé strany (s M. Pekárkem)
Pohled z druhé strany (s M. Pekárkem)
Tanec bludných kořenů
Tanec bludných kořenů
Pán z Halabákova
Pán z Halabákova
Pátým pádem
Pátým pádem
Zříceninový mramor
Zříceninový mramor
Triptych
Triptych
Ten který
Václav Vokolek
Ten který
Lov žen a jiné odložené slavnosti
Lov žen a jiné odložené slavnosti
Nápisy
Václav Vokolek
Nápisy
Vrah v šarlatu
Vrah v šarlatu
Z recenzí
V textech nabitých fantazií se prolíná realistické vyprávění se snovými motivy a výlety do světa pohádek. Co příběh, to dětský hrdina, který prožije dobrodružství plné nečekaných setkání.
—Jana Šrámková
A2

Jeho otcem byl katolický esejista Vladimír Vokolek, o jeho odkaz syn pečuje a jeho dílo zeditoval. Pracoval jako správce zámku a restaurátor, po Sametové revoluci založil nakladatelství Triáda. Debutoval satyrskou nekorektní groteskou Lov žen a jiné odložené slavnosti (GMA, 1993), následovala apokryfní lyrická próza Triptych (Petrov, 1995) inspirovanou hlubšími mytologickými rovinami, v níž autor přináší útěchu z marnosti, ani ta totiž není beznadějná. Ve vlastním nakladatelství Triáda vydal Vokolek dvě novely z pohraničí nazvané Pátým pádem (Triáda, 1996), z nichž první se jmenuje Pátým pádem voláme smrt, ve stejném roce mu vyšel výbor z básnické tvorby Zříceninový mramor (Torst, 1996). Próza i verše jsou součástí souboru Tanec bludných kořenů (Host, 1998), který Vokolek sám ilustroval. I tady tíhne k mýtům, k jakési praexistenci, k „máchovsko-holanovskému vědomí nicoty“, jak v recenzi napsala Eva Talpová. Na sbírku později navázal knihou Hercynský les (Periplum, 2000).

Na sklonku 19. století v severních Čechách se odehrává děj románu Cesta do pekel (Triáda, 1999), v němž Vokolek tematizuje příchod nové doby a zpochybňuje klady příliš civilizovaného světa; symbolicky se ďábel člověka zmocní ve chvíli, kdy je slavnostně otevřená nová železniční trať, jež má odrážet vítězství člověka nad přírodou. Soubor povídek Okolím Bábelu (Votobia, 1999) se soustředí především na cesty, nikoli ovšem na ty reálné, nýbrž na ironicky popisované cesty vedoucí odnikud nikam, stylem i groteskním nábojem jimi Vokolek navázal na svoji prvotinu.

Podstatným dílem Václava Vokolka jsou Krajiny vzpomínek (Triáda, 2000), vlastní paměti, v nichž toho hodně říká i o svém otci, k němuž se celoživotně odkazuje, aniž by ho ovšem napodoboval. Postupem času se Václav Vokolek čím dál tím víc přiklání ke krajině, pouti v ní a hledání ozvěn starých mýtů a duchovních sil. Je autorem souboru Neznámé Čechy, v němž mapuje posvátná místa naší vlasti. Seriál vychází v nakladatelství Mladá fronta a čítá sedm svazků. Podobně koncipovalo nakladatelství Eminent i dvoudílný Svět posvátných kamenů a zatím osmidílné Esoterické Čechy, na něž projekt Vokolka s Mladou frontou navázal. Slovo esoterický zde má význam jako skrytý či pradávný.

Ukázka

Von Mück rozmrzele vstal. Veškeré instrukce byly na nic! Bude muset více spoléhat na intuici a improvizaci. Slunce již pořádně pálilo, a než se nadál, octl se na návsi malebné vísky. Hned za humny se zdvíhaly mohutné srázy Bukové hory a nad silnicí se jako vztyčený prst tyčila vyvřelá skaliska Sperlingsteinu. Psi za ploty štěkali jako utržení ze řetězu a měli jedinou touhu – zakousnout se von Mückovi do hrdla. Proč si právě v tom okamžiku vzpomněli na své vlčí předky, si nedokázal vysvětlit. Jisté však bylo, že venkované si je právě pro tyto okamžiky chovali. Kohouti natahovali krky a zběsile kokrhali a husy mu syčely u nohou. Jinak klid a mír. Laskavé poledne.
V krojích nacpané děvečky si ho u studánky pod lipami zvědavě prohlížely.
„To je on,“ zaslechl přitlumený hlas. „Das ist er.“
Otočil se. Kdopak to mluví německy? Nic. Jen stařenka pochrupující na zápraží, se zvolna sesouvala k zemi.
„Das ist er,“ ozvalo se znova.
Z pootevřeného chlívku vyběhl čuníček obalený blátem. Zastavil se před von Mückem a větřil růžovým čumáčkem. Von Mück ho kopnutím odehnal. Vtom se to ozvalo v něm:
„Das ist er!“

—Cesta do pekel (Triáda, 1999)