Pavel Šrut

Červotočivé světlo / Worm-Eaten Light

Překl. Deborah Helen Garfinkle
Červotočivé světlo / Worm-Eaten Light
Pulchra, 2014, 84 str.
Jazyk: Angličtina, Čeština
Žánr: Poezie
ISBN: 9788087377871

Básnickou sbírku Červotočivé světlo napsal Pavel Šrut už před téměř pěti dekádami. Reflektuje zde tolik významnou a zlomovou dobu roku 1968, kterou intenzivně prožíval a prostřednictvím psaní se s ní vypořádal.

Poetické texty jsou současně svědectvím o době, která byla tolerantní vůči novému, modernímu, neprobádanému, kdy se obecně bořily nastavené společenské konvence, ale rázem, s vpádem sovětských vojsk na naše území, nastal zlom a relativně otevřenou společnost sevřela temná totalita. I když se ještě v roce 1969 dalo stěží předpokládat, jak se poměry v zemi zásadně promění, a hlavně, jak dlouho útlak potrvá, z básníkových textu už lze vyčíst jistou beznaděj.

Červotočivé světlo přeložila do angličtiny americká básnířka a Šrutova dlouholetá přítelkyně a spolupracovnice Deborah Garfinkle. Knihu také opatřila doslovem, kdy na rok 1968, vpád sovětských vojsk do Československa a Šrutovu reflexi invaze, pohlíží okem Američanky o generaci mladší, než český básník.

(Kosmas)

Vybrané vydané překlady (1)

Worm-Eaten Time Angličtina

Jazyk: Angličtina, Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Pulchra
Rok: 2014
Počet stran: 84
Žánr: Poezie