Adam Borzič

Dějiny nitě

Překl. Martina Lisa
Die Geschichte des Fadens
Die Geschichte des Fadens
Kētos, 2020, 80 str.
Jazyk: Němčina
Žánr: Poezie
ISBN: 9783903124141

Jak vypadá linie současnosti před nití obvíjející věčnost? Jak jeví se nenávistní démoni ošklivosti před oceánem krásy a Boha? Vášnivý, poeticky mystický básník Adam Borzič píše s orfickou vážností a nikdy se nebojí pokusu obsáhnout vše: vesmír v nekonečné dálce i duši. Jeho zvukomalebné básně plné obrazů a narážek jsou vzýváním lidskosti, jež hrozí vytratit se. Nový Borzičův cyklus Dějiny nitě vychází rovnou dvojjazyčně česky a v německém překladu.

Jazyk: Němčina
Název: Die Geschichte des Fadens
Nakladatelství: Kētos
Rok: 2020
Počet stran: 80
Žánr: Poezie