Josef Pánek

Láska v době globálních klimatických změn

Překl. Benoît Meunier
L'amour au temps du changement climatique
L'amour au temps du changement climatique
Éditions Denoël , 2020, 240 str.
Jazyk: Francouzština
Žánr: Beletrie
ISBN: 9782207159576
Autorská práva v zahraničí
Nakladatelství Argo
W: http://www.argo.cz/
E: veronika.chaloupkova@argo.cz

„Všichni jsme tak trochu rasisté v globální vesnici zvané Země“.

Láska v době globálních klimatických změn se odehrává v indickém Bangalore, kam hlavní hrdina Tomáš přijíždí na mezinárodní vědeckou konferenci. Potýká se tu nejen s kulturním šokem, zážitky z xenofobních postojů kolegů z různých zemí a pocity vykořeněnosti, ale s vlastní bezradností a smíšenými vzpomínkami. Hledá kořeny stereotypů ve svém vlastním uvažování, ale díky důslednému používání druhé osoby plurálu je to nakonec čtenář, koho oslovuje. Indickou realitu konfrontuje vypravěč se Tomášovými zážitky z kontrastního Islandu, kde se objevuje part „já“, osobní ich-forma. Ty jsou součástí Tomášovy love-story s emancipovanou Indkou. Protagonista zaobírá problémy současného světa: akademickým šlendriánem, minulostí národa, xenofobií, rasismem, migrací, kulturními stereotypy nebo rozdíly mezi Západem a Východem. Zároveň je deprivant dnešní doby, člověk bez domova a kotvy. Svérázný styl budící dojem překotnosti a mluvenosti plyne přirozeně, udržuje napětí a stupňuje absurditu chaotického světa. Čtivost a věrohodnost Pánkových textů je živena jeho zkušeností emigranta, díky nim také působí až cestopisecky.

Informace o českém vydání

Láska v době globálních klimatických změn

Další vybrané překlady (3)

Die Liebe in Zeiten des Klimawandels Němčina

L'amore al tempo dei cambiamenti climatici Italština

Miłość w czasach globalnych zmian klimatycznych Polština

Jazyk: Francouzština
Název: L'amour au temps du changement climatique
Místo: Paris, France
Nakladatelství: Éditions Denoël
Rok: 2020
Počet stran: 240
Žánr: Beletrie