Cena Susanny Roth
Cena Susanny Roth 2015

Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC, IDU, MK ČR, nakladatelství Větrné mlýny a Ceny Česká kniha, v roce 2015 vybrala knihu Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy (Labyrint, 2012), životopisný román o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi. Soutěže se zúčastnilo 91 překladatelů ze 13 zemí.

Vítězové


Chorvatsko Marija Ozretić

Marija Ozretić, ze Splitu, z Chorvatska. Její matka je Češka a má češtinu v srdci ještě od malička. Její nejmilejší kniha byla „Josef Lada dětem“ a pro písničku Pec nám spadla dlouho myslela, že spadla pecka, protože jí nešlo do hlavy, jak může pec spadnout. Rozhodla se studovat dvouoborové studium: český jazyk a literatura; etnologie a kulturní antropologie v Zagrebu (od roku 2006 do 2012). Téměř polovinu studijních let trávila v Praze a v Brně na stipendiích a moc se jí tam líbilo. O soutěži se dozvěděla poměrně pozdě, asi dva týdny před lhůtou, ale nebyl to problém, protože se jí autorův styl zalíbil na první větu a překlad si užívala. Přeložila několik obrázkových knih (od Pavla Čecha a Ivy Procházkové), ale zatím marně hledá vydavatele. Opravdu by byla ráda, kdyby se mohla více zabývat literárním překladem, ale je těžké dostat se mezi už etablované překladatele. Překlad ke stažení zde.

 


Egypt Bothaina Abdelahay Mohamed Abubakr (Bothaina Abobakr)

Narodila se v Aswanu, v horním Egyptě 30. listopadu 1990. Vystudovala češtinu a angličtinu na Fakultě Al-Alsun (Fakulta jazyků) na Univerzitě Ain Shams v Káhiře. Roku 2011 byla na stáži a studovala bohemistiku na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako asistentka na Oddělení slovanských jazyků na Fakultě Al-Alsun a zabývá se českou a arabskou literaturou. Překlad ke stažení zde.

 

Akane Ema
Japonsko Akane Ema

Narodila se v Tokiu, Japonsku. Vystudovala bohemitiku na Tokijské univerzitě cizích jazyků. Rok byla na výměnném pobytě na Karlově univerzitě. Zajímá se o slovanské jazyky. Ve volném čase se zabývá překladem, tlumočením a učením češtiny. Nyní pracuje na velvyslanectví České Republiky v Tokiu. Překlad ke stažení zde.

 


Lotyšsko Aiga Veckalne

Vystudovaná filoložka (baltista), již od roku 2000 se zajímá českým jazykem, literaturou a kulturou a aktivně překládá. V roce 2001 absolvovala Filologickou fakultu Lotyšské univerzity v Rize, později studovala podnikání a management v Stockholmské vysoké škole ekonomické. Studovala češtinu v Karlové Univerzitě v Praze. Je spoluautorkou knihy o dějinách a lidech malé obci v Lotyšsku („Inčukalna mozaīka“), přeložila několik literárních děl („Nový Ikarus“ K. Bíbla spolu s básníkem K. Vērdiņsem, libreta různých oper atd.). Od roku 2003 do 2015 pracovala jako ředitelka Pobaltských a později zahraničních poboček české překladatelské společnosti „Skřivánek“. Překlad ke stažení zde.

 


Maďarsko Zsuzsanna Juhászné Hahn

Narozená 1979 v Budapešti. Věnuje se překladu české současné prózy. Vystudovala češtinu a nemčinu na Filozofické fakultě Katolické univerzity Pétera Pázmánye. Do maďarštiny přeložila krátké texty mj. Petry Soukupové, Jaroslava Rudiše, Davida Jana Žáka ale taky Otokara Březiny. Současně pracuje na překladech knih Zimní kniha o lásce (Dora Kaprálová), Zmizet (Petra Soukupová) a Dějiny světla (Jan Němec). S rodinou žije v Pilisszentivánu. Překlad ke stažení zde.

 

Aleksandra Seidel-Maczynska
Polsko Aleksandra Seidel-Mączyńska

Začala studovat češtinu ve čtvrtém ročníku polonistiky na Wroclawské univerzitě. Po ukončení doktorského studia několik let pracovala jako překladatelka a tlumočnice na volné noze. V současné době učí polštinu na střední škole v Kędzierzyně-Koźli. „V české literatuře jsem se vždycky snažla najít něco, co netvoří její hlavní proud – aspoň v tom významu, jak tuto literaturu a kulturu pojímají polští čtenáři. A proto jsem svou disertační práci napsala o Janu Čepovi, který je u nás skoro úplně neznámý, a který mě v době mého studia okouzlil svým stylem vyprávění. Fascinovala mě také jeho biografie. V dnešní době, i když nemám možnost se profesionálně zabývat českou literaturou, protože působím jako polštinářka, snažím se neztratit s ní kontakt. Účást na ceně Susanny Roth byla pro mě skvělou příležitostí, jak se do světa české literatury zase „aktivně“ dostat. A proto byl to pro mě krásný zážitek. Teď už vím, že v překládání české prózy bych chtěla pokračovat.“ Překlad ke stažení zde.

 


Rumunsko Gabriela Georgescu

Narodila se 13. září 1986 v Bukurešti. Přestože vystudovala bohemistiku a germanistiku na Univerzitě v hlavním městě Rumunska, správnou češtinu začala mluvit díky kamarádkám a kamarádům z Brna a z Prahy, kde strávila dohromady několik let. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice na volné noze už pět let. Kromě toho učí rumunštinu pro dospělé a bojová umění pro děti. Překlad ke stažení zde.

 


Rusko Xenia Timenčik

Absolvovala Institut lingvistiky na Ruské statní humanitní univerzitě v Moskvě, obor obecná a aplikovaná jazykověda (jazyky: čeština a italština). Během studia byla na studijním pobytu v Benátkách na univerzitě Ca Foscari, na Karlově univerzitě v Praze, a po absolvovaní domovské univerzity studovala ještě dva semestry na Masarykově univerzitě v Brně (kabinet češtiny pro cizince). Teď učí češtinu tamtéž na Ruské statní humanitní univerzitě a překládá z češtiny a italštiny, především non-fiction a literaturu pro děti. Z češtiny přeložila, například Zeď od Petra Síse a Povídaní o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Překlad ke stažení zde.

 

Diana Bass
Španělsko Diana Bass Agui

Vystudovala historii, specializaci dějiny 19. a 20. století, na Filozofické falkultě UAM v Madridu (2001). Také absolvovala magisterský obor mezinárodní vztahy a sdělovací prostředky na Fakultě komunikačních studií a žurnalistiky UCM v Madridu (2003). Žila čtyři roky v Praze, kde působila dva roky jako externistka (korektorka, hlasatelka a redaktorka) ve Španělské redakci Českého rozhlasu 7 – Radia Praha. Několik let pracovala jako lektorka a korektorka španělského jazyka. V současně době žije v Madridu, kde pracuje jako překladatelka českého jazyka. Překlad ke stažení zde.

 


Švýcarsko – Maria Pobuda

Vyrostla v česko-švýcarské rodině a žije ve Švýcarsku, kde vystudovala slavistiku (jazyky: čeština, chorvatština, ruština), východoevropské dějiny a kriminologii. V rámci výměny studentů studovala i na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a byla též na stáži v Chorvatsku. Současně vyučuje v jazykové škole němčinu pro cizince, češtinu a chorvatštinu. Překlad ke stažení zde.

 

Bulharsko Borislava Spasova

Překlad ke stažení zde (redaktorka textu: Jordanka Trifonova).

Finsko Sampo Saari

Překlad ke stažení zde.

Ukrajina Myroslava Čučupaka

Překlad ke stažení zde.

David Jan Žák

David Jan Žák (1981) je prozaik a básník, původní profesí novinář. Vydal několik knih včetně dokumentárního románu Návrat Krále Šumavy (2012), který se stal bestsellerem. V současné době učí výtvarnou výchovu a vede semináře dějin umění a tvůrčího psaní na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích, kde částečně žije. Většinu času ale tráví se svou ženou na Šumavě a v Novohradských horách.

Návrat Krále Šumavy

Návrat Krále Šumavy (Labyrint, 2012) je životopisný román o nepolapitelném převaděči, který se stal předobrazem Krále Šumavy. Vychází z jeho vlastních vzpomínek, svědectví pamětníků i archivních dokumentů. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší literární rekonstrukci příběhu muže, který po válce nejprve pomáhal chránit hranici v policejní uniformě tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, aby se po únoru 1948 stal jeho nejobávanějším soupeřem.
Organizátoři