Cena Susanny Roth
Cena Susanny Roth 2017

První ročník Ceny Susanny Roth byl vyhlášen v roce 2013 u příležitosti 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Soutěž je určena mladým zahraničním bohemistům, začínajícím překladatelům nebo všem do 40 let, kteří disponují dostatečnou znalostí češtiny, mají překladatelské ambice a soutěžního ducha. Účastníci překládají úryvek vybrané současné prózy českého autora obdobného věku. Volba pro rok 2017 padla na knihu Jezero Biancy Bellové, úspěšné české prozaičky, která za ni získala významná ocenění, jako je Kniha roku Magnesia Litera 2017 či Cena Evropské unie za literaturu. Soutěže se zúčastnilo 100 překladatelů z 12 zemí.

Ocenění překladatelé


Bulharsko Cvetelina Stoilova

Její láska k slovanským jazykům začala ještě na základní škole, kde se učila rusky. Pak chtěla pokračovat ve studiu slovanských jazyků a ze všech možností na Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského si vybrala češtinu. Během studia si cvičí ruštinu písemnými překlady – zajímavá a příjemná práce, ráda by ale také překládala česká literární díla do bulharštiny. Zatím byla v České republice jenom jeden měsíc na Letní škole slovanských studií na Univerzitě Karlově. Těší se na poslední semestr svého studia, který stráví v Brně na Masarykově univerzitě.

 


Itálie Giulia Paleari

Studovala bohemistiku na univerzitě Ca’ Foscari v Benátkách. V roce 2017 absolvovala prací zaměřenou na vztah mezi Historií Českou Eneáše Silvia Piccolominiho a jejích středověkých českých pramenů. Od února 2016 žije v Praze. Díky podpoře MŠMT České Republiky studovala dva semestry na Filozofické fakultě UK (akad. rok 2016/2017 i akad. rok 2013/2014) a rovněž obor čestina pro cizince na Masarykově Univerzitě v Brně (akad. rok 2011/2012).

 


Japonsko Šino Kubota

Pochází z japonského Nagana. Od roku 2013 do 2014 studovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současné době se věnuje studiu migrační politiky v magisterském studijním programu na Tokijské Univerzitě cizích jazyků. Od roku 2017 pracuje na Velvyslanectví České republiky v Tokiu.

 


Jižní Korea Pak Kjong-mi (Kyungmee Park)

Je studentkou 4. ročníku Katedry češtiny a slovenštiny na Korejské univerzitě cizích jazyků v Jonginu, kde od srpna 2016 pracuje také jako asistentka. V roce 2015 absolvovala kurz českého jazyka na Karlově univerzitě v Praze a následně více než půlroční stáž v korejské firmě Sungwoo Hitech v Ostravě.

 


Maďarsko Dóra Veress

Pochází z Budapešti, kde vystudovala mezinárodní vztahy, germanistiku a slavistiku. Ve studiu literatury a filmové vědy pokračovala v bavorském Bamberku, kromě toho absolvovala semestrální pobyty v Jeně a Heidelberku a letní univerzity v Olomouci a Českých Budějovicích. Pod vedením bohemisty Mártona Bekeho se roku 2017 zúčastnila překladatelského semináře pořádaného Českým centrem Budapešť. Do budoucna by se ráda věnovala zprostředkování literatury a kultury ve středoevropském kontextu, zejména české a německy psané literatury v Maďarsku, případně maďarské kultury v zahraničí. Překládá z němčiny a češtiny.

 


Polsko Anna Maślanka

Vystudovala biomedicínské inženýrství na AGH Univerzitě vědy a technologie v Krakově a bohemistiku na Jagellonské univerzitě. Pracuje jako copywriterka, v poslední době začala také spolupracovat jako redaktorka s jedním vratislavským nakladatelstvím. Milovnice české literatury, o které píše na blogu „Literackie skarby świata całego” (Literární poklady celého světa). Koordinátorka překladatelské soutěže Vědeckého kroužku slavistů UJ, překladatelka titulků k českým filmům na festivalu Czeski Sen (Český sen).

 


Srbsko Maša Pješčić

Krásné dětství prožila na jihu Černé Hory, do Srbska se přestěhovala, když jí bylo 15 let. Po ukončení gymnázia začala studovat speciální pedagogiku na Bělehradské univerzitě. Jejím prvním stykem s Českem byly filmy, ale kromě kinematografie a spisovatele Kundery o Česku moc nevěděla. Během studia s kamarádkou navštívila Prahu a tehdy netušila, že ten krátký pobyt v Česku změní její život. Krásný cizí jazyk a nádherné pražské ulice ji úplně okouzlily. Speciální pedagogiku nedostudovala, ale začala studovat český jazyk, literaturu a kulturu na Filologické fakultě v Bělehradě. Soutěž Cena Susanny Roth pro ni byla jednou z prvních překladatelských zkušeností. V současné době studuje třetím rokem bohemistiku a pracuje jako instruktorka moderního baletu v bělehradském sportovním centru.

 


Ukrajina Viktoriia Dehtiarenko

Studuje bohemistiku v magisterském programu na Ševčenkově univerzitě v Kyjevě. Kromě češtiny umí také chorvatštinu. Jelikož jazyky miluje, plánuje se jednou naučit španělsky a možná i francouzsky. Zastává názor, že mateřská řeč je pro každého člověka tou nejsladší věcí na světě, otvírá duše a strhává hranice mezi národy. Právě proto se chce věnovat překladatelství, aby lidé a kultury měli k sobě nějak blíž. Stejně jako literaturu a jazyky má ráda uměleckou grafiku a malířství. V budoucnu plánuje nejen překládat, ale také ilustrovat knihy. Stát se ilustrátorkou je jejím snem od dětství.

 


Velká Británie Julia Sutton-Mattocks

Pracuje na univerzitě v Bristolu jako lektorka překladatelství z ruštiny do angličtiny. Na této univerzitě a univerzitě v Exeteru v současnosti také dělá doktorát na téma Lidé, příroda a modernost: Setkání a konfrontace v meziválečné ruské a české kultuře. Vystudovala na Škole slovanských a východoevropských studií v Londýně magisterský obor Ruská a východoevropská literatura a kultura, na univerzitě v Cambridge učitelství pro 1. stupeň základních škol. Absolvovala kurzy českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, Letní škole slovanských studií na Masarykově univerzitě v Brně a v Českém centru Londýn. Je také studovanou zpěvačkou klasického repertoáru a vystupuje jako sólistka a sboristka. Od roku 2012 působí v londýnském sboru Voce Chamber Choir, se kterým doprovázela mimo jiné Rolling Stones v O2, Glastonbury a Hyde Parku. Je autorkou příspěvku Cykly konfliků a utrpení: Arzenál Alexandra Dovženka a vliv Kathe Kollwitzové a Willy Jaeckela ve sborníku Studie v ruském a sovětském filmu, 2016.

Bianca Bellová

Bianca Bellová je překladatelka, tlumočnice a spisovatelka s bulharskými předky. Narodila se v Praze v roce 1970. Její novela Mrtvý muž byla nominována na Cenu Česká kniha a byla přeložena do němčiny. (Foto: Marta Režová)

Jezero

Jezero (Host, 2016) je příběh starý jako lidstvo samo. Rybářská vesnice někde na konci světa. Jezero, které vysychá a zlověstně obnažuje břehy. Muži mají vodku, ženy starosti a děti si škrábou ekzémy. Co má Nami? Nami nemá nic, jen bábu s tlustýma rukama. Nami nemá nic, jen život před sebou: první lásku, o kterou ho připraví ruští vojáci, a pak všechno to další. Ale když život začne na úplném konci světa, možná že skončí na jeho začátku. Nami musí jezero přeplout, obejít a nakonec se potopit na jeho dno pro největší tajemství.
Organizátoři