Cena Susanny Roth
Cena Susanny Roth 2021

Soutěžním textem, který ze současné české prózy vybrala odborná komise složená z literárních kritiků, překladatelů a organizátorů soutěže, se tentokrát stal úryvek z románu Lenky Elbe Uranova (Argo, 2020), který se odehrává v Jáchymově a který byl oceněn Literou za debut roku v rámci výročních knižních cen Magnesia Litera 2021.

Do soutěže se přihlásilo celkem 108 účastníků z 15 zemí. Největší zájem o soutěž byl v Polsku, Rusku a v Japonsku. Zásluhou zapojení vybraných zastupitelských úřadů Ministerstva zahraničních věcí ČR se soutěž konala také v teritoriích, kde ČC nemají svá zahraniční zastoupení – v Chorvatsku, Severní Makedonii, Litvě, (nově) v Indii. Nejlepší překlad nebyl vyhlášen v Maďarsku a do litevské části soutěže se nepřihlásil žádný účastník.

 

Ocenění překladatelé

Belorusko-LisitsaBulharsko – Borjana Danailova Trajčeva (2000)

Narodila se v Sofii. Většinu svého života však prožila v Lomu, kde vystudovala Gymnázium Najdena Gerova a získala stipendium pro studium na vysoké škole. Aktivně se zapojuje do kulturního života města Lomu – vystupuje s baletní skupinou, přednáší autorské texty; dříve také zpívala v pěveckém sboru a docházela do klubu ekologů. Celkem šestkrát získala stipendium od nadace Communitas, které jí umožňuje rozvíjet se v oblasti literatury. Hovoří plynně anglicky – získala certifikát Cambridge English (úroveň C2). V současnosti studuje druhým rokem bohemistiku na Sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského a je členkou univerzitního literárního klubu Posluchárna č. 148, kde se zabývá psaním básní a povídek. Kromě literatury je její vášní také hudba.

stažený souborFrancie – Anaïs Raimbault (1984)

Narodila se v Anjou. Vystudovala aplikované cizí jazyky a odborné překladatelství. Během studií absolvovala pobyt Erasmus na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2010 se živí jako překladatelka odborných textů z angličtiny a z češtiny, překládá také z katalánštiny a ze španělštiny. Spolupracuje s francouzskou redakcí Českého rozhlasu Radio Prague International, pro kterou připravuje kulturní příspěvky a reportáže. V letech 2020-2021 se účastní kurzu literárního překladu na École normale supérieure v Paříži. Zajímá ji psané slovo ve všech podobách, baví ji střídat přímočarý jazyk každodenního života a pragmatických překladů s polyfonickou a polysémantickou hrou literatury. Ráda poznává jinakost a objevuje svět. Žije střídavě ve Francii, v Praze i jinde.

Chorvatsko ©archiv Silvija Cesarec_673x673Chorvatsko – Silvija Cesarec (1995)

Narodila se v Záhřebu. V září absolvovala češtinu a španělštinu na filozofické fakultě na univerzitě v Záhřebu. V oboru češtiny se věnuje překladatelství, v oboru španělštiny se rozhodla pro učitelství. Odjakživa se ráda učila cizí jazyky. Kromě češtiny a španělštiny, mluví také anglicky a trochu italsky. V roce 2019 přeložila do chorvatštiny povídku „Běžkyně“ českého spisovatele Radovana Menšíka v rámci tématického čísla chorvatského literárního časopisu Artikulacije, nazvaného „Mlada češka pripovijetka“ (Mladá česká povídka), který chorvatským čtenářům představil několik současných českých autorů.

Indie ©archiv Kartik Somani_1836x1836Indie – Kartik Somani (1992)

Žije v Novém Dillí v Indii. Na Hamdardově univerzitě dokončil postgraduální studium toxikologie a krátce pracoval jako výzkumný pracovník v laboratoři genetiky. Rád by se zabýval publikační činností na mezinárodní úrovni. Jeho velkou zálibou je zkoumání různých komunikačních metod a ovlivňování překládaného jazyka jazykem mateřským. Kromě vědy a četby se věnuje zahradničení a portrétní kresbě.

Italie ©Enrico RimoldiItálie – Camilla Rimoldi (1992)

Narodila se v severní Itálii. Je absolventkou fakulty slavistiky na Benátské a Padovské univerzitě. V roce 2015 absolvovala v rámci programu Erasmus dva semestry na Univerzitě Karlově v Praze, kde studovala bohemistiku. Mezi její zájmy patří literatura, vydavatelská činnost (v roce 2019 pracovala jako asistentka oddělení Foreign Rights v nakladatelství Marsilio Editori) a výtvarné umění. V budoucnu by se chtěla věnovat překladům současné české literatury do italštiny.

Japonsko ©Yuji Kuboi_397x397Japonsko – Noriko Kuboi (1980)

Narodila se v Tokiu. Vystudovala bohemistiku na Tokijské univerzitě cizích jazyků. Během studia se zúčastnila letních škol slovanských studií v 2000 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a v roce 2002 na Univerzitě Karlově v Praze. Od června 2006 do ledna 2012 žila v Praze, kde pracovala v cestovním ruchu a také v pojišťovnictví. Po návratu do Japonska se na volné noze věnuje překladům hlavně odborných textů. Ráda se učí cizí jazyky a také se mj. naučila thajsky na úrovni středně pokročilé, když od 2016 pobývala čtyři roky na severu Thajska. Má sedmiletou dceru.

Polsko ©Adriano dell Aquila_1706x1706Polsko – Olga Bogdan (1991)

Narodila se v Polsku. Češtinu začala studovat v roce 2011 ve druhém ročníku evropských studií na Varšavské univerzitě. Během studia vycestovala díky programu Erasmus do Prahy, kde ukončila intenzivní kurz češtiny na Univerzitě Karlově. V roce 2016 absolvovala bohemistiku na Filologické fakultě Varšavské univerzity. Začala se učit česky kvůli rodině žijicí v České republice. Vedle češtiny ovládá angličtinu, španělštinu a slovenštinu. V současné době žije a pracuje v Barceloně. Ve volném čase se věnuje čtení, cestování a dobrovolnictví. Miluje zvířata a přírodu.

Rakousko ©Daniel Schürr_1024x1024Rakousko – Miriam Aistleitner (1989)

Vyrostla nedaleko české hranice a měla štěstí, že se mohla na gymnáziu učit česky. Čeština ji svou rozmanitou gramatikou a krásnou melodií fascinuje dodnes. Překlad českého textu pro ni představuje zkoumání cizího terénu – což začíná pečlivým, opakovaným čtením originálu umožňujícím vcítit se do příběhu a jeho postav, kdy je cílem dát jim hlas v němčině a zároveň zachytit styl a rytmus originálu. Překlad úryvku z románu Uranova od Lenky Elbe byl vynikající možností, jak ukázat i rozšířit překladatelské dovednosti. Jedná se o náročný text, v němž se střídají vtipné dialogy a situační komika s hlubokými emocemi a zároveň se prolínají osobní a kolektivní traumata. Ve stylistické rovině se odráží v použití různých jazykových vrstev, tj. spisovný i hovorový jazyk, mluvený projev, nepřímá řeč a vnitřní monolog. Zvláštním překladatelským oříškem pro ni byla lámaná hovorová čeština v několika scénách.

Rumunsko ©archiv Andreea Anamaria Idu_1014x1014Rumunsko – Andreea Anamaria Idu (1997)

Narodila se v hlavním městě Rumunska. Vystudovala střední školu v portugalštině a poté začala studovat českou filologii – bohemistiku a portugalštinu – na Fakultě cizích jazyků a literatury na Univerzitě v Bukurešti. Během studia na fakultě se přihlásila do soutěže profesionálních překladů z češtiny do rumunštiny a získala druhou cenu. Velmi ráda čte a cestuje. Českou republiku a její dvě krásná města Prahu a Brno, do kterých se na první pohled zamilovala, navštívila již dvakrát. V roce 2018 odletěla do USA v rámci programu Work and Travel a během léta pracovala v Yellowstonském národním parku. Od prosince roku 2019 je dobrovolnicí v Českém centru Bukurešť a pomáhá zde při organizaci kulturních akcí. V současné době dokončuje magisterské studium na Univerzitě v Bukurešti v oboru evropská a mezinárodní kultura a politika. V budoucnu by ráda využila své jazykové znalosti v oblasti kulturních institucí.

Rusko1 ©archiv Anna Efimovová_573x573Rusko – Anna Efimovová (1989)

Žije v Petrohradě, kde pracuje jako obchodní zástupkyně v České výrobní společnosti Alfa Union , která má sídlo v Praze. Zde je zodpovědná za šíření prodejů výrobků a uzavření smluv se zákazníky na území Ruska. Znalosti češtiny získala většinou sama, díky vlastnímu učení a komunikaci s rodilými mluvčími z Česka. Její koníčky jsou tenis, četba, cestování a intelektuální kvízy.

Severni-Makedonie©archiv Jelena Obuchova_928x928Severní Makedonie – Jelena Obuchova (1983)

Narodila se ve Voroněži a absolvovala filologickou fakultu Voroněžské státní univerzity. Je doktorkou filologie, její dizertace se věnuje vlastním jménům v Puškinových dílech. V roce 2005 pobývala studijně na Slovensku, kde měla příležitost seznámit se nejen s kulturou slovenskou, ale také s českou, kterou od té doby miluje, stejně jako českou literaturu a samozřejmě češtinu. Pracuje jako učitelka ruštiny pro cizince a také je technickou předkladatelkou ruštiny, bulharštiny, makedonštiny, češtiny a slovenštiny. Překlad z češtiny do makedonštiny dělala poprvé.

Slovensko ©archiv Júlia Mackovová_2560x2560Slovensko – Júlia Mackovová (1997)

Je studentkou 5. ročníku Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, oboru překladatelství a tlumočnictví v kombinaci anglický a italský jazyk. Již během studia získala mnoho pracovních zkušeností. Pracovala ve společnostech Fidelia Service (administrativa), Translata, spol. (kontrola hotových překladů a administrativa), podílela se na překladu podkladů k modelové konferenci pro Ekonomickou univerzitu v Bratislavě ze slovenského do italského jazyka a v roce 2021 z italštiny přeložila i svou první knižní publikaci pro společnost Grada Slovakia s názvem Floriovci – nekorunovaní králové Sicílie. V současné době pracuje ve společnosti Avon Cosmetics Slovensko na oddělení marketingu, kde je její pracovní náplní příprava tiskových materiálů či ad hoc nabídek pro zákazníky, překlad obalů výrobků, manuálů a prezentací.

Ukrajina ©archiv Olena Kabachenko_518x518Ukrajina – Valerii Rudobelets (1996)

Narodil se ve městě Slovjansk, Doněcké oblasti na Ukrajině. V roce 2002 nastoupil do první třídy základní školy. Než v roce 2011 začal studovat na Slovanské vysoké škole dopravní infrastruktury, vystřídal další čtyři školy. V roce 2015 absolvoval vysokou školu a pokračoval ve studiu na Dněperské národní univerzitě železniční dopravy na Fakultě dopravního inženýrství. V roce 2018 začal studovat magisterský program Provoz vysokorychlostních železnic. O rok později absolvoval výměnný pobyt Erasmus na Českém vysokém učení technickém v Praze. Magisterský titul získal v roce 2019. Od roku 2020 pracuje pro Škoda Transportation Ukrajina jako konstruktér. Mluví anglicky, česky a polsky. Má rád literaturu, filmy a cestování.

VB2 ©archiv Kirsten McMullen_205x205Velká Británie – Dr. Kirsten McMullan (1983)

Díky několika šťastným náhodám měla řadu příležitostí studovat. Nejprve se chtěla stát učitelkou angličtiny, nicméně od dětství měla nesplněný sen cestovat a poznat jiné kultury. Když začínala svoji kariéru, školy ve Skotsku vítaly studenty ze střední Evropy. Rozhodla se proto studovat polštinu na Univerzitě v Glasgow. V průběhu studií pak měla možnost studovat i češtinu jako další jazyk. Získala stipendia na letní škole v Poděbradech a Českých Budějovicích. Od té doby její zájem o bohemistiku vzrostl a její doktorská disertace se věnovala českému systému školství. Nyní pracuje jako učitelka angličtiny na střední škole v Glasgow.

 

 

 

 

Lenka Elbe (1979) se narodila v Lounech. Vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po krátké novinářské praxi se začala živit jako reklamní textařka a příležitostně jako televizní scenáristka. Literárně ji ovlivnila především díla Franze Kafky, Umberta Eca nebo Haruki Murakamiho. Kromě psaní se věnuje také grafickému designu a fotografii. Žije v Praze. Za román Uranova získala Literu za debut roku.

 

Elbe_Uranova-obalka@Argo

 

 

 

 

 

 

Hrdinou románu Uranova je padesátník, Angličan Henry Robotham, jehož přítelkyně Angela se během pátrání po českých předcích v srpnu 1968 propadla v Jáchymově do země a beze stopy zmizela. Třicet let poté se do města uranu, stříbra i hrůzných politických zločinů Henry na doporučení terapeuta vrací. Činí tak, aby jednou provždy skoncoval s traumatem, které tři dekády tíží jeho duši.

Organizátoři