Cena Susanny Roth
Cena Susanny Roth 2016

Odborná komise, sestávající ze zástupců Institutu umění – Divadelního ústavu, Českých center a jejich dramaturgické rady a Ceny Česká kniha, v roce 2016 vybrala prozaický debut Anny Bolavé (*1981) Do tmy (Odeon, 2015). Soutěže se zúčastnilo 134 překladatelů ze 12 zemí.

Vítězové


Bulharsko Desislava Vilimovská

Narodila se v roce 1983 v Sofii. Chtěla se stát učitelkou literatury, a proto se rozhodla vystudovat bulharskou filologii na Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského. Během studia se začala učit česky. Čeština jí nejdříve přišla velmi zvláštní, ale pak si ji oblíbila natolik, že se rozhodla vystudovat bohemistiku na stejné univerzitě. V České republice se ocitla poprvé v roce 2008 v rámci Letní školy slovanských studií na Univerzitě Karlově. Do Prahy se na první pohled zamilovala a věděla, že se do tohoto města jednoho dne určitě vrátí. Momentálně žije se svojí bulharsko-českou rodinou v Praze, věnuje se svým dětem, vede kurz bulharského jazyka na jazykové škole a příležitostně překládá. Jejím snem je jednoho dne přeložit některé z českých literárních děl do bulharštiny.

 


Chorvatsko Tena Šinjori

Narodila se v roce 1992. Studuje bohemistiku a srovnávací literaturu na Filozofické fakultě v Záhřebě. Jejím prvním stykem s českým jazykem byla Kunderova Nesmrtelnost, kterou její maminka v češtině koupila pouhou náhodou. I když v její rodině česky nikdo neuměl, román nechali na polici s ne moc pevnou naději, že si ho jednou někdo přečte v originále. Vzpomněli si na něj teprve po desíti letech, když se Tena rozhodla studovat češtinu. Během svého studia zatím rok a půl stravila na Masarykově univerzitě v Kabinetu češtiny pro cizince v Brně. Soutěž Susanny Roth pro ni byla jednou z prvních překladatelských zkušeností.

 


Japonsko Mei Kashima

Narozena 1986 v Tokiu. Její první pobyt v České republice byl když ji bylo 18 let v Ostravě, kde žila 10 měsíců v české rodině. Během svého pobytu chodila na střední školu v místě bydliště a učila se tak poznávat českou kulturu, jazyk i zvyky. Studovala pražskou německou literaturu na Filozofické fakultě Gakušúin Univerzitě v Tokiu. Od roku 2010 pracuje jako překladatelka a tlumočnice na velvyslanectví České republiky v Tokiu. V současné době také učí český jazyk pro japonské studenty v Českém centru v Tokiu.

 


Jižní Korea Park Su Hyun (Pak Su-hjŏn)

Narodila se v roce 1993 v Soulu. V současné době studuje 4. rokem bohemistiku a management na Korejské univerzitě cizích jazyků v Jonginu (Hankuk University of Foreign Studies). V letech 2013 – 2014 absolvovala roční kurz českého jazyka na Univerzitě Karlově. Od roku 2015 se kromě studia věnuje také tlumočnické a překladatelské činnosti. V minulém roce přeložila titulky k dokumentárnímu filmu Život podle Havla a inscenaci Divadla Continuo Den osmý.

 


Maďarsko Anna Steinbachné Bobok

Anna studovala maďarštinu a angličtinu na univerzitě v Segedíně a pak se přestěhovala na jihu Čech, protože manžel dostal práci tam. Pracovala jako učitelka angličtiny a postupně poznala lidé i jazyk země. Největší dobrodružství pro ni bylo, že se narodil její syn v Čechách. Je velmi šťastná, že dokázala vyřídit každodenní život nové rodiny i v zahraničí a zároveň si mohla zkusit překladat z češtiny do maďarštiny. Už na univerzitě se zajímala o překlady a teorii překladu a praktická zkušenost pro ni byl skvělý zážitek.

 


Německo Katharina Hinderer

Chtěla využít šanci se ještě naposledy zúčastnit soutěže pro „mladé“ začínající překladatele, aby zjistila, zda je tolik let po skončení studia překladatelství stále schopná přeložit podobný text z češtiny a dostat se tímto způsobem možná k celému překladu románu. Mimo to jí text zcela učaroval. V minulosti již získala zkušenosti s překládáním. Nějakou dobu bydlela v české vesnici Rixdorf v Neuköllnu a byla požádána, aby spolupracovala na německém překladu kroniky z Čermné, rodiště českých věřících, kteří uprchli do Rixdorfu. Kromě toho společně se svou kolegyní překládala z americké angličtiny knihy pro mladé.

 


Polsko Agata Wróbel

Studentka bohemistiky a polonistiky Jagellonské univerzity v Krakově. Ovládá několik cizích jazyků: češtinu, angličtinu, němčinu, italštinu, ruštinu a ukrajinštinu. Pracuje jako redaktorka v jednom polském nakladatelství, dobrovolně pomáhá v neziskových organizacích. Účastnila se už několika překladatelských soutěží a měla v nich úspěchy: 1. místo v překladatelské soutěže Polsko-velšského sdružení (překlad z angličtiny), 1. místo v překladatelské soutěži Vědeckého slavistického kroužku Jagellonské univerzity (překlad ze slovenštiny), 2. a 3. místo v překladatelské soutěži nakladatelství Tertium (překlad z němčiny). Překladatelské soutěže S. Roth se zúčastnila, protože prý chtěla zkusit své síly. Na otázku, proč překládá, říká: „Je to skvělá zábava, výborné intelektuální cvičení a velká lekce pokory. Navíc překládání dovoluje nahlédnout pod povrch textu, položit mu otázky, které by jinak člověka ani nenapadly.“ Ráda by do polštiny přeložila v Polsku neznámé povídky Viktora Fischla.

 


Rakousko Claudia Marek

Claudia Marek studuje slavistiku v magisterském programu na Univerzitě Salcburk. V roce 2014 absolvovala bakalářské studium se zaměřením na češtinu. Dříve pracovala jako učitelka v mateřské školce a učitelka němčiny. Ráda vzpomíná na svůj roční pobyt v Českých Budějovicích, během kterého se dozvěděla mnoho o české kultuře. Momentálně žije v Mattsee na západě Rakouska spolu s manželem a třemi dětmi. Jejím cílem je živit se jako překladatelka, a proto pro ni bylo zajímavou příležitostí zúčastnit se překladatelské soutěže Susanny Roth, na kterou ji upozornila její lektorka češtiny. Překládání je pro Claudii Marek nejen vášní, ale i nutností – lidé z různých kultur se díky němu mohou sblížit, získat nové pohledy a dozvědět se mnoho nového. Kromě toho považuje odstranění jazykové bariéry za nejúčinnější metodu, jak předcházet strachu a předsudkům. Výhra v soutěži je pro ni další motivací, nadále se hodlá intenzivně věnovat překládání a držet se svého cíle, kterým je pracovat jako překladatelka.

 


Rumunsko Maria Cristea

Narozená v roce 1990 v Curtea de Argeș. Na Bukurešťské univerzitě vystudovala bohemistiku a germanistiku. Zůčastnila se několika studijních pobytů v České republice. V současnosti pracuje v nadnárodní IT firmě, ale v budoucnosti by se ráda věnovala překládání. Cenu Suzanny Roth chápe jako příležitost, která by jí mohla tyto dveře otevřít.

 


Rusko Alexey Artyuchin

Vystudoval fyziku a matematiku, o jazyky se začal zajímat až před pěti lety, kdy se chtěl naučit nějaký málo rozšířený jazyk a napadla ho čeština. Vzal si učebnici a začal se učit, potom přešel k audioknihám, rádiu, televizi a filmům. Nakonec se začal zajímat nejen o jazyk, ale i o umělecký překlad, který se stal jeho koníčkem. Loni se překladatelské soutěže zúčastnil ze zvědavosti, chtěl si ověřit své jazykové znalosti, a hned obsadil třetí místo. Letos byl výsledek ještě lepší.

 


Ukrajina Ludmila Smoljar

Zúčastnila se soutěže z několika důvodů. Miluje ukrajinštinu a češtinu a zastává názor, že obzvlášť kvalitní a zajímavé texty musí překračovat hranice vlastních jazyků a musí být k dispozici nejenom čtenářům, pro které je původní jazyk textu mateřštinou, ale i pro všechny ostatní. Kromě toho chtěla vyzkoušet své překladatelské dovednosti, jelikož bohemistika není jejím oborem a s překladatelstvím teprve začíná. Doufá, že v budoucnu přispěje k rozvoji překladatelského prostředí na Ukrajině a že Češi a Ukrajinci se navzájem více dozvědí o literárním životě v obou zemích.

 


Ukrajina Oleksandr Stukalo

Narodil se v roce 1988 ve městě Ščors Černihivské oblasti. Po skončení školy vystudoval ukrajinštinu a ukrajinskou literaturu na Kyjevsko-Mohyljanské vysoké škole (2005-2009), potom studoval magisterský obor „Historie, teorie literatury a literární věda“ (2009-2011). Po studiu pracoval v různých nakladatelstvích jako redaktor a korektor. Od roku 2011 po rok 2013 překládal knižky z angličtiny pro nakladatelství Tempora. Od roku 2012 pracuje v tomtéž nakladatelství jako projektový manažer a redaktor. V březnu začal překladat knihu Michala Žantovského Havel (měla by vyjít v roce 2017). Plánuje se věnovat češtině a překladům dál a překládat kvalitní uměleckou literaturu do ukrajinštiny.

 


Velká Británie Paddy Phillips

Paddymu Phillipsovi je 39 let a pracuje jako nezávislý editor, překladatel a učitel v Oxfordu. Studoval japanistiku a čtyři roky vyučoval angličtinu, nejprve v Tokiu a poté v Brně. Pracoval devět let jako editor slovníků pro Oxford University Press. Nedávno dokončil magisterské studium překladatelství na univerzitě v Bristolu, kde se specializoval na překlad z českého jazyka do anglického.

Anna-Bolava-crop

Anna Bolavá (1981) se narodila a vyrostla v jižních Čechách. Po studiích na FF UK v Praze krátce pracovala v Ústavu pro jazyk český, nyní je zaměstnaná jako stomická poradkyně. Roku 2013 se představila básnickou sbírkou Černý rok. Za svůj románový debut Do tmy (Odeon, 2015) vyhrála cenu Magnesia Litera v kategorii próza.

Do tmy

Do tmy (Odeon, 2015) je příběh osamělé, nemocné ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin, má od počátku nádech apokalypsy. Děj se posouvá kupředu pomocí detailně propracovaného „plánu sběru“. Konstantou je pak úterý, výkupní den, kdy hrdinka nedočkavě navštěvuje výkupnu. I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo probublává pod hladinou podivný neklid. Rafinovaný styl nás kapitolu po kapitole vtahuje hlouběji: hlouběji do staré půdy, hlouběji do prokletí sběru bylin.
Organizátoři