Eugen Brikcius

A tělo se stalo slovem

Překl. Kristina Kallert
Und das Fleisch ward Wort
Und das Fleisch ward Wort
Wieser Verlag, 2019, 120 str.
Jazyk: Němčina
Žánr: Esej, Poezie, Próza
ISBN: 9783990293317
Kontakty
E: eugen.brikcius@chello.at

Soubor obsahuje kompletní autorovo slovesné dílo v poezii, próze, jeho studie a eseje věnované výtvarnému umění, literatuře, kultuře i fenoménům mystifikace či gurmetství a rovněž scénáře psané pro televizi a rozhlas.

Texty, vznikající od 60. let minulého století po současnost, jsou děleny do oddílů podle žánrů a zahrnují jak věci, které již byly vydány knižně po roce 1989, tak práce otištěné posud jen časopisecky, v různých katalozích, monografiích, sbornících a bibliofilských publikacích i texty ještě nezveřejněné.

V Brikciově sebraném spise tedy jsou jednak aktualizovány autorovy dnes už špatně dostupné tituly Vyložení umělci (1991), Sebraný spis (1992) nebo Útěcha z mystifikace (1995) a připomenuty v novém kontextu jeho ceněné knihy prózy a poezie (Spanilá jízda a jiné krásné prózy, 2003; Sny Eugena Brikciuse, 2002; Eugeniální verše, 2000; aj.), jednak prvně uvedeny na světlo četné texty dosud neznámé.

Komplexní literární obraz Eugena Brikciuse, specifické a nepominutelné postavy české kultury posledního půlstoletí, doprovází zevrubná úvodní studie Viktora Šlajchrta. Editorem knihy je Radim Kopáč.

Knihy z edice Tschechische Auslese vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny.

Informace o českém vydání

A tělo se stalo slovem

Jazyk: Němčina
Název: Und das Fleisch ward Wort
Místo: Klagenfurt
Nakladatelství: Wieser Verlag
Rok: 2019
Počet stran: 120
Žánr: Esej, Poezie, Próza