Zniknąć
Zniknąć
Wydawnictwo Afera, 2012, 352 str.
Jazyk: Polština
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
W: http://www.dbagency.cz
E: blatna@dbagency.cz
Kontakty
W: http://www.petra-soukupova.cz/
E: piha@seznam.cz
Granty

Intimní rodinné či partnerské vztahy jsou tradiční doménou ženských a dívčích románků. Vyšší literatura jako by se tohoto tématu bála a možná i trochu štítila. Tím větší pozornost potom budí, dokáže-li je nějaký autor uchopit neprvoplánově, nesentimentálně a netradičně. Petře Soukupové se to podařilo hned v první knize nazvané K moři. I v jejím novém souboru tří rozsáhlých povídek jsou hlavním tématem rodinné vztahy. Tentokrát však autorka zvolila stylizaci dětského hrdiny. V prvních dvou textech jsou děti vypravěči příběhu, ve třetím je vypravěčem sice již dospělá žena, ale těžištěm jsou její vzpomínky na dětství. Ve všech povídkách se hrdinové snaží vyrovnat s určitým rodinným traumatem, které je vzdaluje od jejich blízkých, nutí je hledat identitu a místo v rodině. Nejde však o dramatické filmové zvraty, které by životy hrdinů převracely naruby, to podstatné se odehrává v nitru postav. Do tohoto velmi intimního prostoru však dokáže autorka čtenáře vtáhnout natolik, že je schopen sdílet i ta nejsubtilnější vnitřní hnutí a nazírat je jako skutečná existenciální dramata. Zdá se to být i poněkud paradoxní, neboť jazyk vyprávění téma spíše zcizuje a zaznamenává jakoby chladným okem kamery. I v tom se však projevuje vypravěčský talent Petry Soukupové. Nová kniha lapidárně nazvaná Zmizet tak v současné české literatuře představuje polohu, která neláká čtenáře prvoplánovou exkluzivitou, zato jej nutí přemýšlet i nad zdánlivě nedramatickými okamžiky jeho života. A také v tom je smysl každé dobré literatury. V r. 2010 získala publikace cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha roku.

„O knize se v Polsku výtečně píše, vyšly již tři dobré recenze, ta zatím nejdůležitější Mariusze Szczygiela vyšla v Gazetě Wyborcza,“ uvádí Dana Blatná z DB Agency. Na polskou anotaci. Na autorčiny polské stránky

 

Informace o českém vydání

Zmizet

Další vybrané překlady (2)

Sparire Italština

Eltűnés Maďarština

Jazyk: Polština
Název: Zniknąć
Místo: Wrocław, Poland
Nakladatelství: Wydawnictwo Afera
Rok: 2012
Počet stran: 352
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
Granty