Kalligram

Slovenské nakladatelství vydávající českou literaturu v překladu do maďarštiny. Od roku 2000 tu vyšly například tituly Vladimíra Holana (Noc s Hamletem, 2000, překlad Árpád Tőzsér), Jiřího Langera (Devět bran, 2000, překlad Ondřej Zádor), Jáchyma Topola (Anděl, 2000, překlad Péter Koloszár), Jaroslava Durycha (Boží duha, 2002, překlad Klára Körtvélyessy; Bloudění, 2003, překlad Ferenc Sinkó), Patrika Ouředníka (Europeana, 2003, překlad László Kovács; Příhodná chvíle, 1855, 2006, překlad L. Kovács), Miloše Urbana (Hastrman, 2003, překlad Márton Beke; Stín katedrály, 2005, překlad M. Beke; Santiniho jazyk, 2008, překlad Zsuzsa Detre), Bohumila Hrabala (Bambino di Praga, 2006, překlad Á. Tőzsér), Michala Ajvaze (Druhé město, 2007, překlad Krisztián Benyovszky), Jiřího Hájíčka (Selský baroko, 2008, překlad M. Beke), Jana Nováka (Zatím dobrý, 2010, překlad M. Beke; Děda, 2013, překlad M. Beke) a Kateřiny Tučkové (Vyhnání Gerty Schnirch, 2012, překlad Csoba Borbála).

Hašek, a medve
Irena Dousková
Překl. Borbála Csoma
Üldözött istennők
Kateřina Tučková
Překl. Borbála Stanek-Csoma
Betonszívű nagyapám
Jan Novák
Překl. Márton Beke
Gerta Schnirch meghurcoltatása
Kateřina Tučková
Překl. Borbála Stanek-Csoma
Eddig megvolnánk
Jan Novák
Překl. Márton Beke

Název Autor Rok Překladatel
Hašek, a medve Irena Dousková 2020 Borbála Csoma
Üldözött istennők Kateřina Tučková 2016 Borbála Stanek-Csoma
Kafka Jeruzsálemben Viktor Fischl 2015
Betonszívű nagyapám Jan Novák 2013 Márton Beke
Gerta Schnirch meghurcoltatása Kateřina Tučková 2013 Borbála Stanek-Csoma
Eddig megvolnánk Jan Novák 2010 Márton Beke