Christa Rothmeier

Bohemistka na volné noze (1948 v Rakousku). Studovala slavistiku a romanistiku ve Vídni a v Praze. V letech 1976–2008 přednášela českou literaturu a kulturu na Vídeňské univerzitě, vydala několik antologií (např. Kouzla zbavená idyla. Obraz Vídně v české literatuře 19. a 20. stol., Vídeň 2004). Od r. 1993 přeložila z češtiny do němčiny přes 30 knih, hlavně poezii a prózu (I. Binar, I. Blatný, P. Borkovec, J. Deml, B. Grögerová, Z. Hejda, P. Hůlová, J. Jedlička, P. Kolmačka, J. Neruda, J. Skácel, A. Zonová aj.). Spolu s dcerou Julií Hansen-Löve přeložila tři české romány (J. Kratochvil a M. Pilátová) a verše K. Rudčenkové. Je mj. nositelkou ceny Premia Bohemica (1999), získala také Rakouskou státní cenu za literární překlad 2000 a cenu Gratias Agit 2007.

Email
christa.rothmeier@univie.ac.at
Jazyk
Němčina
Lido di Dante
Lido di Dante
Petr Borkovec
Gute Nacht, süße Träume
Dobrou noc, sladké sny
Jiří Kratochvil
Liebesgedichte
Milostné básně
Petr Borkovec
Mein Lieblingsbuch
Má nejmilejší kniha
Markéta Pilátová
Das Versprechen des Architekten
Slib
Jiří Kratochvil
Zur Strafe und zur Belohnung
Za trest a za odměnu
Anna Zonová
Kurzer Abriss meines Lebens in der mongolischen Steppe
Paměť mojí babičce
Petra Hůlová
Zur Strafe und zur Belohnung
Za trest a za odměnu
Anna Zonová
Nadelbuch: Gedichte
Needle-Book
Petr Borkovec
Feldarbeit : Gedichte
Polní práce
Petr Borkovec

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Lido di Dante (Lido di Dante) Petr Borkovec 2018 Edition Korrespondenzen
Gute Nacht, süße Träume (Dobrou noc, sladké sny) Jiří Kratochvil 2015 Braumüller
Liebesgedichte (Milostné básně) Petr Borkovec 2014 Edition Korrespondenzen
Mein Lieblingsbuch (Má nejmilejší kniha) Markéta Pilátová 2012 Braumüller
Das Versprechen des Architekten (Slib) Jiří Kratochvil 2010 Braumüller
Zur Strafe und zur Belohnung (Za trest a za odměnu) Anna Zonová 2008 Wieser Verlag
Kurzer Abriss meines Lebens in der mongolischen Steppe (Paměť mojí babičce) Petra Hůlová 2007 Luchterhand
Zur Strafe und zur Belohnung (Za trest a za odměnu) Anna Zonová 2007 Wieser Verlag
Nadelbuch: Gedichte (Needle-Book) Petr Borkovec 2004 Edition Korrespondenzen
… nicht nötig, mich zu besuchen /… není nutné, abyste mě navštěvoval Kateřina Rudčenková 2002 Wieser
Feldarbeit : Gedichte (Polní práce) Petr Borkovec 2001 Edition Korrespondenzen
Přívoz = Überfuhr Petr Borkovec 1996 Edition Thanhäuser