Cena Susanny Roth
Cena Susanny Roth 2016 – výzva

Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) a Česká centra (ČC) vyhlašují 2. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu maximálně 15 normostran z knihy publikované v letech 2014/2015. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

Odborná komise, sestávající ze zástupců IDU, ČC a jejich dramaturgické rady a Ceny Česká kniha, letos vybrala prozaický debut Anny Bolavé (*1981) Do tmy (Odeon, 2015).

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na Bohemistickém semináři a na překladatelské dílně v jeho rámci.

Podmínky účasti

Přihlásit se mohou překladatelé do jazyka daného teritoria s trvalým pobytem v dané zemi a do 40 let věku, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad.

Zadání

Překlad textu z knihy Anny Bolavé Do tmy (Kapitola šestá – Divizna velkokvětá květ, str. 98–112).

Termíny

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. ledna 2016

Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2016

Termín pobytu oceněných v ČR: dle termínu Bohemistického semináře, předběžně červenec 2016.

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději 31. 1. 2016 zasláním na
e-mailovou adresu příslušného Českého centra/zastupitelského úřadu v zahraničí. E-mailové kontakty naleznete na www.mzv.cz a www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/.

Kontaktní osoba: Taťjana Langášková, vedoucí Programového oddělení ČC, E langaskova@czech.cz

Organizátoři