Cena Susanny Roth
Cena Susanny Roth 2017 – výzva

Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) a Česká centra (ČC) vyhlašují 4. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v letech 2015–2016 v České republice. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

Text k překladu
Letošní jury ČC a IDU vybrala knihu Biancy Bellové Jezero (nakl. Host, 2016).

Cena
Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti
Soutěžící odevzdá svůj překlad textu z knihy Biancy Bellové Jezero (kapitola I. Zárodek, str. 9–25), profesní životopis v podobě medailonku a aktuální fotografii. Vše zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu příslušného českého centra v zahraničí. E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.

Soutěže se účastní: ČC Budapešť, Haag, Kyjev, Londýn, Milán, Moskva, Sofie, Soul, Tokio, Varšava, Vídeň a ZÚ Bělehrad a Minsk.

Termíny
Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2017
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2017
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto/podzim 2017

Kontaktní osoby
Taťjana Langášková, vedoucí Programového oddělení ČC, E langaskova@czech.cz
Viktor Debnár, vedoucí Literární sekce IDU, E viktor.debnar@institutumeni.cz

Informace o předchozích ročnících najdete zde.

Organizátoři