Patrik Ouředník

Příhodná chvíle, 1855

Překl. Kepa-Lluís Uharte-Mendikoa
Instante propicio, 1855
Instante propicio, 1855
Melusina, 2007
Jazyk: Španělština
Autorská práva v zahraničí
Pluh
W: http://www.pluh.org
E: info@pluh.org
Kontakty
W: http://nllg.free.fr/
E: po.nlg@laposte.net

Kniha Patrika Ouředníka – autora prózy Europeana, přeložené za pět let do jednadvaceti jazyků – reflektuje jeden z výrazných fenoménů 19. století: zakládání „svobodných osad“ v Severní a Jižní Americe Evropany, toužícími po jiném společenském kontextu. Stovky utopických pokusů měly jeden společný rys: odmítnutí jak politické revoluce hlásané komunisty, tak sociálního reformismu, o který usilovali socialisté.

Kniha uvádí na scénu dva vypravěče a obsahuje tři části. První část knihy tvoří zpověď italského anarchisty, který se před lety pokusil o založení svobodné komunity v Brazílii. Rychle vyjde najevo, že jeho velkolepý projekt ztroskotal, ale není jasné proč. Ve druhé části přebírá slovo jeden z osadníků, který popisuje vleklé spory, malicherné půtky, boj o moc, nekonečná hlasování, problematické uvedení do praxe dobrovolné práce, „volné lásky“ atp. Závěrečná část nabízí čtyři možná vyústění příběhu – která, což nás od Ouředníka nepřekvapí, žádnými vyústěními vlastně nejsou. Podobně jako ve svých předchozích knihách, i zde autor žongluje se stereotypy a konvencemi, jejichž jsme více či méně jasnozřivými zajatci. Ale vzdor svému pesimistickému ladění je Ouředníkova kniha nepřímo i holdem těm, kteří bezděčně a plni dobré vůle jako první formulovali žádost: „Zastavte svět, chci si vystoupit“.

Informace o českém vydání

Příhodná chvíle, 1855

Další vybrané překlady (6)

Instant propice, 1855 Francouzština

Dogodna chwila, 1855 Polština

Die Gunst der Stunde, 1855 Němčina

The Opportune Moment, 1855 Angličtina

Istante propizio, 1855 Italština

Het geschikte moment 1855 Nizozemština

Jazyk: Španělština
Název: Instante propicio, 1855
Nakladatelství: Melusina
Rok: 2007
Autorská práva v zahraničí
Pluh